เจ้าแม่หมอนทอง: ศิลปะประเพณีและความเชื่อในการรักษาสิ่งแวดล้อม

เจ้าแม่หมอนทอง: ศิลปะประเพณีและความเชื่อในการรักษาสิ่งแวดล้อม

เจ้าแม่หมอนทอง: ศิลปะประเพณีและความเชื่อในการรักษาสิ่งแวดล้อม

วันที่ 28 มีนาคม 2567, ชาวบ้านจากอำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ ได้มารวมตัวที่ศาลเจ้าแม่หมอนทอง ในพิธีถวายพวงมาลัยและบนบานศาล ของเจ้าแม่หมอนทอง ซึ่งตั้งอยู่บริเวณหลังบ้านพักประมง ท้ายบึงบอระเพ็ด ในระหว่างพิธี, ชาวบ้านได้ส่งเสียงขอให้พ่อพ้นขีดอันตราย และจุดธูปเสี่ยงทายด้วยการวางพวงมาลัยและหมากพลู พร้อมกับกล่าวคำอธิษฐานต่อเจ้าแม่หมอนทอง

ความเชื่อใน “เจ้าแม่หมอนทอง” ได้ถูกสืบทอดมาตั้งแต่ชาวบ้านรุ่นพ่อรุ่นลูก ซึ่งเชื่อว่าเธอเป็นเทพีผู้พิทักษ์บึงบอระเพ็ดและจระเข้ ทำให้การถวายพวงมาลัยเป็นการสืบทอดประเพณีและศิลปะชาวบ้านที่สำคัญ และยังเป็นทางออกในการแสดงความเชื่อมั่นและความผูกพันที่แข็งแกร่งในชุมชน

การปล่อยปลาลงบึงบอระเพ็ด เป็นสัญลักษณ์การให้ชีวิตใหม่แก่สัตว์ และเชื่อมโยงกับความเชื่อในวิธีการที่ชาวบ้านใช้ในการให้รางวัลแก่เจ้าแม่หมอนทอง และต่อไปยังการรักษาสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติในพื้นที่ด้วยการเก็บรักษาพื้นที่น้ำบึงบอระเพ็ดและป่าชายเลน

ในรูปแบบของการรักษาสัตว์ป่าและพันธุ์พืชที่มีอยู่ในพื้นที่นี้
ด้วยความเชื่อและความเข้าใจในประเพณีและศิลปะของชาวบ้าน, การถวายพวงมาลัยที่เจ้าแม่หมอนทองได้นำมาเป็นเครื่องมือในการรักษาสิ่งแวดล้อมและสร้างความเชื่อมั่นในชุมชนได้มีความหมายและสำคัญอย่างมาก

Scroll to Top