ปราสาทภูมิโปน: บวงสรวงประเพณีแบบเขมรโบราณที่สืบสานในตำนานปราสาทเก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย

ปราสาทภูมิโปน: บวงสรวงประเพณีแบบเขมรโบราณที่สืบสานในตำนานปราสาทเก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย

ปราสาทภูมิโปน: บวงสรวงประเพณีแบบเขมรโบราณที่สืบสานในตำนานปราสาทเก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย

วันที่ 12 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. นายล้ำเลิศ พัวพัฒนโชติ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุรินทร์ เขต 6 พร้อมกับนายอภิวัฒน์ พัวภัทรพงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดม และนางสาวณิชาภา พัวพัฒนโชติ สมาชิกสภาจังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับผู้นำชุมชนและประชาชนชาวอำเภอสังขะ เคยพบกันที่งาน “ประเพณีสืบสานตำนานปราสาทภูมิโปน” ครั้งที่ 25 ณ บริเวณปราสาทภูมิโปน ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ โดยมีวัตถุประสงค์ในการสืบสานประเพณี วัฒนธรรมแบบเขมรโบราณและสร้างความตระหนักถึงปราสาทภูมิโปนที่เป็นปราสาทหินที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย

นายอภิวัฒน์ พัวภัทรพงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดม กล่าวว่า งานนี้เป็นการสืบสานประเพณีและศิลปะวัฒนธรรมของตำบลดม โดยมีการจัดพิธีบวงสรวงเซ่นไหว้บรรพบุรุษ เพื่อเสดงความกตัญญูต่อบรรพชนที่ล่วงลับไปแล้ว และมีการประกวดอาหารพื้นบ้าน ผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนของตำบลดม เน้นไปที่ผ้าไหมลายภูมิโปน

ท่านล้ำเลิศ พัวพัฒนโชติ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุรินทร์ เขต 6 กล่าวว่า ปราสาทภูมิโปน เป็นปราสาทหินที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย สร้างในราวพุทธศตวรรษที่ 12-13 โดยมีลักษณะของศิลปะแบบไพรเกมร ปราสาทแบบนี้มีจำนวน 4 หลัง และปัจจุบันยังคงมีอยู่บางส่วนอย่างสมบูรณ์

บางส่วนของปราสาทภูมิโปนได้รับการประชาสัมพันธ์และการค้นพบจารึกเป็นภาษาสันสกฤตด้วย อักษรปัสสวะ ซึ่งมีอายุประมาณพุทธศตวรรษที่ 12-13 โดยเคยใช้ในสมัยก่อนพระนคร และยังมีปราสาทหินอื่นๆ

ที่เป็นแบบศิลปะเขมรอยู่บริเวณใกล้เคียงด้วย
ในงานนี้ชาวบ้านได้มีการจุดธูปเสี่ยงทายเลข 842 ซึ่งเป็นเลขเด็ดที่ทุกคนรอคอย เพื่อสร้างโชคลาภและโอกาสในชีวิต ซึ่งเหตุการณ์นี้ก็ได้สร้างความตื่นเต้นให้กับชุมชนในอำเภอสังขะโดยเฉพาะ

งานประเพณีสืบสานตำนานปราสาทภูมิโปน ครั้งที่ 25 เป็นการเชื่อมโยงการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมโบราณกับชุมชนในปัจจุบันอย่างสร้างสรรค์และนำเสนอให้ทุกคนได้รับรู้ถึงความสำคัญของปราสาทภูมิโปนในประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของไทย

Scroll to Top