การแก้บนและการพิธีรอรับโชคในชุมชน: ประสบการณ์ชาวบ้านที่บึงบอระเพ็ดในสงกรานต์

การแก้บนและการพิธีรอรับโชคในชุมชน: ประสบการณ์ชาวบ้านที่บึงบอระเพ็ดในสงกรานต์

การแก้บนและการพิธีรอรับโชคในชุมชน: ประสบการณ์ชาวบ้านที่บึงบอระเพ็ดในสงกรานต์

ในวันที่ 10 เมษายน 2567 ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในพื้นที่รอบบึงบอระเพ็ด ที่จังหวัดนครสวรรค์ ได้ทำพิธีแก้บนที่ “เจ้าแม่หมอนทอง” ตามประเพณีท้องถิ่น เพื่อขอโชคในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยการนำพวงมาลัย หัวหมู 3 หัว และไก่ย่าง 3 ตัว รวมถึงน้ำจิ้ม น้ำแดง น้ำเปล่า และหมากพลู มาถวายแก้บน หลังจากที่ได้รับการตอบแทนด้วยคำขอพรที่เป็นจริง เป็นที่เรียบร้อย

การแก้บนไม่สำเร็จของบางราย ก็ได้กำลังใจจากจุดธูปมงคลที่ปรากฏขึ้น ณ บึงบอระเพ็ด ในวันที่ 16 เมษายน 2567 ซึ่งเป็นตัวเลข 134 ที่พยายามสืบเนื่องหาความหมายและความเชื่อเกี่ยวกับโชคชะตา และโอกาสในชีวิต เพื่อใช้เป็นของขวัญต้อนรับปีใหม่ไทย

เจ้าแม่หมอนทองถือกำเนิดเป็นเทพีผู้พิทักษ์บึงบอระเพ็ด ซึ่งเป็นที่น่าเคารพยนต์ในชุมชน โดยเชื่อว่าเธอมีอำนาจในการพิทักษ์ท้องทะเลและป้องกันจระเข้ที่อาจเป็นอันตรายต่อชาวบ้าน และเป็นผู้คุ้มครองความเจริญรุ่งเรืองของพืชพรรณและสัตว์ในบึงบอระเพ็ด
กิจกรรมการแก้บนและการตรวจสอบจุดธูปมงคลเป็นส่วนหนึ่งของศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นที่นครสวรรค์มีอยู่

ซึ่งสร้างความสนุกสนานและความเชื่อมั่นให้กับชาวบ้านในการต้อนรับเทศกาลสงกรานต์ที่มาถึงอย่างงดงามและสดใส ในรอบปีนี้และในปีต่อไป

Scroll to Top